Wilt u meer informatie?

Ik ervaar het als verrijkend om mensen te begeleiden in de knopen, kruispunten en struikelblokken van het bestaan. 

 

Tel 06 18 333 556

Privacy Statement

Sjoukje Bruining, Psychosociaal Therapeut, gevestigd te Bolsward en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01143463, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement legt uit hoe Sjoukje Bruining met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing

Dit Privacy Statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Sjoukje Bruining persoonsgegevens verwerkt:
(potentiële) cliënten;
bezoekers aan de praktijk van Sjoukje Bruining
alle overige personen die met Sjoukje Bruining contact opnemen of van wie Sjoukje Bruining persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

Sjoukje Bruining verwerkt persoonsgegevens die een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.

Doeleinden verwerking

Sjoukje Bruining verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond

Sjoukje Bruining verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 Persoonsgegevens delen met derden

Sjoukje Bruining deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Sjoukje Bruining deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. 

Bewaren van gegevens

Sjoukje Bruining bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Sjoukje Bruining hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

Wijzigingen Privacy Statement

Sjoukje Bruining kan dit Privacy Statement  altijd wijzigen. Een actuele versie van het Privacy Statement wordt op de website van Sjoukje Bruining gepubliceerd. Het is verstandig dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Sjoukje Bruining door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Sjoukje Bruining persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Sjoukje Bruining door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Een klacht tracht zij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).