Afdrukken
Categorie: Uncategorised
Hits: 6500

Tijdens mijn werk als Psychosociaal therapeute, krijg ik te maken met de toenemende vraag van ouders/verzorgers om adviezen, hoe hun kinderen te begeleiden. Daarnaast krijg ik steeds meer verwijzingen van scholen, huisartsen, jeugdhulpverlening en fysiotherapeuten om kinderen en jongeren te coachen.

Ik heb mij daarom verder geschoold en ontwikkelt op dit gebied en mijn praktijk is uitgebreid met pedagogisch advies en begeleiding voor ouders met kinderen. 

Kinderen tot 18 jaar, ontvang ik graag ik mijn praktijk en ook daarbij ondersteun en adviseer ik ouders/ opvoeders en eventueel leerkrachten.

In plaats van uit te gaan van tekorten en problemen, ga ik kijken naar de mogelijkheden en aanwezige kwaliteiten van de kinderen. Ik heb via werkervaring, studie en verschillende scholingstrajecten, een geheel eigen werkwijze ontwikkeld.

Het gaat in deze tijd vooral om  kinderen die thuis of op school vastlopen. Dit kan zich uiten in bv uitingen van extreme boosheid, pesten of gepest worden, stil en teruggetrokken gedrag. Kinderen met faalangst en leerproblemen hebben soms ondersteuning nodig om uit de wir war van gevoelens hun weg te vinden.