Wilt u meer informatie?

Ik ervaar het als verrijkend om mensen te begeleiden in de knopen, kruispunten en struikelblokken van het bestaan. 

 

Tel 06 18 333 556

De werkwijze die ik hanteer brengt je bij de kern van je problemen en de pijn die dat veroorzaakt, maar ook bij de mogelijkheden, inzicht, acceptatie en de keuze om het nu anders te doen.
Mijn manier van werken  is om in alle zorgvuldigheid, vertrouwen en rust te begeleiden.

Mijn praktijk valt onder de Natuurgeneeskundige gezondheidszorg en Paramedische beroepen. De natuurgeneeskundige gezondheidszorg gaat uit van vijf, op natuurwetten gebaseerde, principes. Binnen deze holistische visie gaan ze er vanuit dat, voor lichamelijk- en geestelijk welzijn, het belangrijk is om deze principes in acht te nemen. Binnen mijn praktijk leg ik de nadruk op de psyche, dus op principe 5. Daarin ben ik het breedste geschoold. De overige vier principes zijn mijns inziens even belangrijk. Indien gewenst adviseer ik of verwijs ik door.

De vijf principes zijn:
1. De basis van het leven is energie. Zonder energie is er geen mogelijkheid tot herstel.
2. Prikkeloverdracht: het lichaam is een communicatie systeem van allerlei zenuwbanen en hun functies. Zonder een goede geleiding van prikkels en/of communicatie stagneren functies: ook die van de psyche. 
3. Drainage: toxische stoffen belasten ons op zowel lichamelijk als op geestelijk niveau. 
4. Voeding: door gezond voedsel te consumeren en een passend voedselpatroon aan te houden draag je bij aan je gezondheid. 
5. De psyche en het (on)bewust ziekmakende gedragspatroon: door aandacht te besteden aan de psyche maak je kans op een evenwichtig leven.

Deze principes zijn opgesteld door Stichting BATC: een beroepsorganisatie waarvan ik lid ben